Flere bestyrelsesmedlemmer - tak !

 Bestyrelseskursus;

 

Dette kursus henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer. Den største udbytte for en bestyrelse er, når den samlet deltager i kurset der varer ca. 16 timer. Det optimale er afholdelse af kurset i.f.m. afvikling af de almindelige bestyrelsesmøder, således der bliver brugt 3 til 4 timer pr. gang.

 

Kurset giver bl.a. et overblik over ansvar og forpligtigelser som bestyrelsesmedlem. Kursets populære overskrift er; ” Fra kaffeklub til professionel bestyrelse.”

 

Kurset indeholder flg. hovedoverskrifter;

 

- Det juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem.
- Bestyrelsens sammensætning – her testes alles profil til senere brug i arbejdsfordelingen.
- Arbejdsopgaver i bestyrelsen – evt. eksisterende plan revideres.
- Afvikling af bestyrelsesmøder. Herunder fra indkaldelse til godkendelse af referat.
- Referater – hvordan sikrer vi os, at disse er juridisk holdbare.
- Bestyrelsens forretningsorden
- Alt omkring generalforsamlingen – fra indkaldelse til efter afviklingen.
- Bestyrelsen kontakt med omverdenen – åbenhed – delagtiggørelse m.m.
- Specifikke emner som bestyrelsen ønsker der skal arbejdes med.
 

Kurset kan planlægges således, at det kulminerer med en generalforsamling, hvor underviseren evt. kan bruges som dirigent.

 

Der kan ligeledes laves en ”konsulentordning” med en ”hotline”, hvor den enkelte forening døgnet rundt kan få hjælp med besvarelse af specifikke spørgsmål som bestyrelsen ønsker rådgivning om.


 

Priser;

 

Priserne for de ovenfor omtalte kurser afhænger af omfang, geografiske placering i landet, samt graden af nyudvikling – så aftal et møde med undertegnede, hvor der vil være mulighed for at få overblik over firmaets benefit af et samarbejde med EUROPEAN CONSULT ApS. 

 

 

 


 


RASKNIELSEN GROUP

Skovhaven 91 
DK-5320 Agedrup  
Tlf. +45 2010 2354

Email:
johnrask@mail.tele.dk

 

"Den der går i de andres fodspor kommer aldrig foran."

Citat; ukendt forfatter.

EUROPEAN CONSULT (RASK&NIELSEN GROUP)