Teambuilding

 

 

Teambuilding er andet end jægersoldater og kanindræberkurser !

 

Teambuilding er en metode, som bruges til udvikling af en hvilket som helst gruppe, hvor samarbejde er nødvendig i større eller mindre grad. Det være sig alt fra virksomheder, der stræber efter at udvide sine ansattes kompetencer inden for samarbejde og herved opnå bedre resultater, til rent socialt at have brug for at blive rystet sammen og have en sjov dag. Dette kombineres ofte.

 

I teambulding arbejder vi med at udvikle holdets kompetencer inden for bl.a. kommunikation, tillid, strategi og samarbejde. Dette træner vi gennem øvelser i mange forskellige variationer, lige fra fysiske udfordringer til koncentreret hjernevridning og det er de færreste, der går hjem uden på den ene eller anden måde at have konstrueret, udviklet, planlagt, fundet på, sagt eller gjort noget, som de på forhånd ikke ville kunne se dem selv gøre.

Det handler simpelthen om at sætte gruppen i nogle uvante situationer, hvor de sammen gennemgår en proces for at opnå et resultat.

 

Et arrangement kan have forskellig varighed alt efter kundes ønsker og behov, lige fra 2 timer til 2 dage, og indeholder øvelser, som passer til netop de forudsætninger og forvent-ninger,I har.

 

Alle, der har en eller anden relation til en gruppe, kan teambuildes – også selvom det er en gruppe, der ikke rent fysisk arbejder sammen, men bare skal have samme forståelse for fx visioner og mål. Det er derfor en oplagt mulighed for fx chefen eller træneren for at komme ud blandt sine medarbejdere/ansatte/spillere i situationer, hvor alle har samme forudsætnin-ger.

 

Teambuilding kan ske på tværs af alder, køn, relationer og forudsætninger såvel fysiske som psykiske, og kan udnyttes af alle grupper så som gymnasieklasser, sportshold (også individuelle sportsgrene!), lærerteams, studiegrupper, firmaer, mm. Der er altså ingen, der ikke kan være med og have en sjov og lærerig dag. Alle kan lære noget af alle.

 

 
 

 


Vores Teambuildere er uddannet 
på Idræts-højskolen i Sønderborg

 

Trine Rask-Nielsen

Anja Godske Bachmann


Tine Kjer Jepsen

 

 

 

 

"Er du bange for at sige eller gøre forkert - så kommer du aldrig til at gøre det rigtige."

Citat; Johannes Møllehave

EUROPEAN CONSULT (RASK&NIELSEN GROUP)